Driekleur cavia's

Driekleur is de kleur waar Kirsten vanaf het begin op viel. De moeilijkheid bij deze dieren is het fokken van dieren met een mooie, showgeschikte kleurverdeling. Daar richten de meeste fokkers zich dan ook op. Wij vinden het type van de driekleur cavia's echter vaak niet zo fraai. Vandaar dat wij nu nog voornamelijk bezig zijn met het verbeteren van het type.


Paradise
Paradise is één van onze fokzeugen. Het type van het dier is niet zoals wij deze zouden willen fokken. Het dier zou wat ons betreft meer schouder moeten hebben, minder lang zijn en een ronder neusbeen moeten hebben.

De tekening

De Nederlandse standaard omschrijft waar in Nederland de driekleur cavia aan moet voldoen, om goed te scoren op shows. De standaard beschrijft hoe de tekening eruit moet zien: "Koptekening: De koptekening laat evenals de lichaamstekening de kleuren zien. Gescheiden door de denkbeeldige lijn die vanaf de neuspunt tussen de ogen naar de ruggengraat loopt. Lichaamstekening en verdeling: De tekening van de kleurvelden vertoont een beeld wat te vergelijken is met een dambord, gescheiden door de denkbeeldige lijn die over het lichaamtot de achterhand uitstrekt. Vervolgens eveneens in een rechte lijn, in de lengterichting gescheiden op de denkbeeldige lijn die vanaf de achterhand over de buik naar de neus loopt. De drie kleuren liggen tegenover elkaar langs de lijn zonder een band te vormen en moeten aan beide zijden aanwezig zijn, de kop inbegrepen. De kleurvelden vertonen geen brindle. Een groot aantal kleurvelden, mits scherp begrenst, verhogen de waarde." Hieronder een afbeelding met de ideale kleurverdeling (bron: KLN standaard Cavia's).


Project

Wij zijn sinds een paar jaar bezig met het verbeteren van het type en de kop van de driekleuren. Dit is een langdurig project, aangezien we dit proberen te bereiken door fraaie zwarte dieren in te kruisen. De eerste generatie (y1) die uit een kruising komt van een driekleur met een zwart dier, is een zwart dier met mogelijk wat rode en/of witte haren. De tweede generatie (y2) heeft na selectie wat rode en witte vlakken, maar absoluut nog niet gelijkmatig verdeelt. Tevens neemt de hoeveelheid brindle toe bij de eerste generaties na kruisen met een zwart dier. In de praktijk zijn er nog zeker een generatie of twee/drie nodig na y2 om mooi verdeelde dieren te krijgen. Helaas is het wel zo dat met iedere generatie het typische driekleur type langzaam weer terugkomt, het is dus nodig om tussendoor weer eens een keer terug te kruisen naar zwart of een eerdere generatie om het type vast te leggen. Het mag duidelijk zijn dat er heel wat generaties over heen gaan om showgeschikte dieren te krijgen.
Deze mooie zeug is een dier uit de generatie y1. Dit betekent dat zij een dochter is van een zwarte beer (Bailar) en een 'echte' driekleur zeug (Lola). Duidelijk zichtbaar is dat het dier voornamelijk zwart is, met een rode band om de achterhand. Enige witte haartjes zijn niet zichtbaar op deze foto. Het dier is wel duidelijk minder lang dan de typische driekleur. 

Enzi

Lulu
Lulu vinden wij een prachtige zeug met een typisch zwart type. Ze heeft al wel drie kleuren, ze is dan ook een tweede generatie uit zwart dier (y2). De kleurverdeling is nog verre van showgeschikt, het zwart is nog duidelijk de voornaamste kleur, terwijl het doel is om alle drie de kleuren aan beide zijden gelijk te verdelen op de dieren. 

Showen

Hoewel showen met de dieren uit onze lijn nog niet mogelijk is, hebben we op het moment één showdier. Toch hopen we over een jaar of twee wel zo ver te zijn dat we meer mooi verdeelde dieren kunnen tonen of de caviashows.

Another one bites the Dust
Deze beer is eveneens een tweede generatie dier (y2). Zoals te zien is,heeft hij al duidelijk een betere verdeling,alhoewel het wit nog niet voldoende aan de zijkant te zien is. Deze beer is meegeweest naar shows en heeft daar ZG94 gescoord. Hij laat het vooral op de verdeling van kleur liggen (te weinig wit aan de zijdes).

Nestjes en koppels

Wij fokken op dit moment nog geen showgeschikte driekleur dieren. Wij fokken dieren voor de fok, om uiteindelijk een lijn op te kunnen bouwen waaruit we mooi verdeelde driekleur dieren kunnen fokken, met een duidelijk verbeterd type. Niet alle dieren die geboren worden kunnen we gebruiken om dit doel te bereiken. Deze dieren komen te koop. Wil je één van deze mooie diertjes? Neem dan contact met ons op via info@csbloem.nl.